TRANSPORTER INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

TRANSPORTER INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

Contact person: Ms. Lan Grannie

Pos: Sales Excutive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TRANSPORTER INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

Contact person: Ms. Lan Grannie

Pos: Sales Excutive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Vận tải container đường biển (FCL), Vận tải hàng lẻ đường biển (LCL), Vận tải đường hàng không (AIR), Chuyển phát nhanh, Dịch vụ hải quan, Vận tải đường bộ (Trucking)

See more >>
TRANSPORTER INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

TRANSPORTER INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

Ref #96341 | 26-03-2024 14:47

country

Shipping service | Genoa - Ho Chi Minh | Italy-Vietnam (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Genoa
Ho Chi Minh
Genoa, Liguria, Italy
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Door / Door
Hàng thường
Daily 29 Days
Direct
620,000
₫/cbm
₫1,860,000
Detail:
EXW ₫1,860,000 / CBM
₫1,165,600
Warehouse charge ₫421,600 / CBM
D/O ₫744,000 / Set
₫3,645,600 15-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 58,620 Viewed