CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSAZ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSAZ

Contact person: Ms. Giang Tran

Pos: Nhân viên

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSAZ

Contact person: Ms. Giang Tran

Pos: Nhân viên

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Introductions

Thành lập với đội ngũ chuyên gia có trải nghiệm nhiều năm trong nghề, nhằm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất với chất lượng tốt nhất. Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ trọn g...

See more >>

Info contact

  • 152 Phó Đức Chính (tầng 8), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • +842****** Show
  • https://phaata.com/100000000004000; transaz.vn