BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Contact person: Mr. Eden Thinh

Pos: Sale AirFreight Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Contact person: Mr. Eden Thinh

Pos: Sale AirFreight Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chuyên cung cấp các dịch vụ cước airfreight,express và các dịch vụ liên quan về hàng Air

See more >>

Info contact

  • 47 Lam Son Str., Ward 2, Tan Binh Dist, HCM City, VietNam
  • +849****** Show
  • https://bnnexpress.vn