Sas International Freight Forwarding JSC

Sas International Freight Forwarding JSC

Contact person: Mr. Trí Tịnh Tiêu

Pos: Chuyên viên Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Sas International Freight Forwarding JSC

Contact person: Mr. Trí Tịnh Tiêu

Pos: Chuyên viên Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công ty cổ phần giao nhận quốc tế SAS chuyên về cước hàng Sea/Air.Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ trucking nội địa /cross-border , lưu kho, khai hải quan ....

See more >>
  • Tầng 5 Tòa nhà 28 Trường Sơn, Số 28 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://phaata.com/100000000004101

Info contact

  • Tầng 5 Tòa nhà 28 Trường Sơn, Số 28 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://phaata.com/100000000004101