FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. My Nguyen

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. My Nguyen

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Là một doanh nghiệp nổi bật trong ngành dịch vụ vận chuyển, công ty TNHH LOGISTICS FV đã triển khai nhiều dịch vụ đa dạng để vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi trên thế giới. Đem đến sự phục v...

See more >>

Info contact

  • 191/7 Hoang Van Thu, Ward 08, Phu Nhuan District
  • +840****** Show
  • https://phaata.com/100000000004115