Panda Global Logistics

Panda Global Logistics

Contact person: Ms. Ngọc Ánh Phạm

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Panda Global Logistics

Contact person: Ms. Ngọc Ánh Phạm

Pos: Sales manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Cty Panda đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm . Cty mẹ tại Đài Loan và hien 100 chi nhánh tại các nước trên thế giới. Panda HCM đã thành lập hơn 12 năm và có chi nhánh tại HCM, HẢI PHONG, HÀ NỘI, ...

See more >>
  • 36 BUI THI XUAN STRESS, DIST 1
  • +84 84-903925099
  • pandalog.com

Panda Global Logistics

Ref #47868 | 05-10-2022 14:19

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'RF Fri 22 Days
Direct
₫8,891,100
Detail:
THC ₫6,007,500 / Cont
BILL ₫961,200 / B/L
SEAL ₫240,300 / Cont
Telex (if any) ₫841,050 / B/L
AMS ₫841,050 / B/L
₫61,757,100 ₫70,648,200 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #47861 | 05-10-2022 14:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Oakland
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Fri 32 Days
Direct
₫7,449,300
Detail:
THC ₫4,565,700 / Cont
BILL ₫961,200 / B/L
SEAL ₫240,300 / Cont
AMS ₫841,050 / B/L
Telex (if any) ₫841,050 / B/L
₫52,745,850 ₫60,195,150 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #47434 | 03-10-2022 17:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dammam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Wed 24 Days
Direct
₫13,431,800
Detail:
THC ₫3,107,000 / B/L
BILL ₫956,000 / Cont
SEAL ₫956,000 / B/L
Telex (if any) ₫8,412,800 / Cont
₫29,636,000 ₫43,067,800 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #47417 | 03-10-2022 17:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Caucedo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Caucedo, Distrito Nacional, Dominican Republic
20'GP Thu 65 Days
Transit
₫5,138,500
Detail:
THC ₫3,107,000 / B/L
BILL ₫956,000 / Cont
SEAL ₫239,000 / B/L
Telex (if any) ₫836,500 / Cont
₫111,135,000 ₫116,273,500 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #47406 | 03-10-2022 16:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Hamad
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
40'GP Mon 24 Days
Direct
₫6,572,500
Detail:
THC ₫4,541,000 / Cont
BILL ₫956,000 / B/L
SEAL ₫239,000 / B/L
Telex (if any) ₫836,500 / Cont
₫52,580,000 ₫59,152,500 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #47390 | 03-10-2022 16:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Tue 25 Days
Direct
₫6,572,500
Detail:
THC ₫4,541,000 / Cont
BILL ₫956,000 / B/L
SEAL ₫239,000 / Cont
Telex (if any) ₫836,500 / B/L
₫92,971,000 ₫99,543,500 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #47110 | 30-09-2022 18:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
40'HQ Wed 6 Days
Direct
₫6,333,500
Detail:
THC ₫4,302,000 / Cont
BILL ₫956,000 / B/L
SEAL ₫239,000 / Cont
Telex (if any) ₫836,500 / B/L
₫10,038,000 ₫16,371,500 14-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #46198 | 27-09-2022 17:31

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Tue/ Fri 32 Days
Transit
₫6,201,000
Detail:
THC ₫3,100,500 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫1,073,250 / B/L
Telex (if any) ₫834,750 / B/L
₫95,161,500 ₫101,362,500 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #46196 | 27-09-2022 17:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed/ Fri 32 Days
Transit
₫7,512,750
Detail:
THC ₫4,531,500 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
AMS ₫954,000 / B/L
Telex (if any) ₫834,750 / B/L
₫153,832,500 ₫161,345,250 31-10-2022

Panda Global Logistics

Ref #45978 | 27-09-2022 09:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Tue/ Fri 32 Days
Direct
₫7,512,750
Detail:
THC ₫4,531,500 / Cont
BILL ₫954,000 / B/L
SEAL ₫238,500 / Cont
Telex (if any) ₫834,750 / B/L
ACI ₫954,000 / B/L
₫170,050,500 ₫177,563,250 25-10-2022
Panda Global Logistics
Ngọc Ánh Phạm (Panda Global Logistics)
=