ICHIBAN GLOBAL COMPANY LIMITED

ICHIBAN GLOBAL COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Mr Edward Trọng

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 161 Ung Van Khiem street, ward 25, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city, Viet Nam
  • +84 797787224
  • http://www.ichibanglobal.vn