SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

Người liên hệ: Mr Sean Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

2021-01-20 13:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4457
Ngày đăng: 20-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 84.223.750 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 12 Ngày
ETD:
Ghi chú:
+ LOCAL CHARGE
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-20