WEDO FORWARDING CO., LTD

WEDO FORWARDING CO., LTD

Contact person: Ms. Bích Ngọc

Pos: FCL

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

WEDO FORWARDING CO., LTD

Contact person: Ms. Bích Ngọc

Pos: FCL

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

WEDO FOR WARDING cung cấp các giải pháp vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng bằng FCL, LCL, air,.. Wedo tin tưởng giá cả và dịch vụ của mình sẽ làm hài lòng quý khách hàng.

See more >>

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #57612 | 02-12-2022 15:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Tue/ Fri/ Sun 20 Days
Transit
₫4,190,500
Detail:
THC ₫2,958,000 / Cont
BILL ₫986,000 / B/L
SEAL ₫246,500 / Cont
₫11,832,000 ₫16,022,500 14-12-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #55849 | 22-11-2022 11:42

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Tue/ Sun 3 Days
Direct
₫0
Surchages included
₫1,491,480 ₫1,491,480 15-12-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #53743 | 08-11-2022 16:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Tue/ Sun 27 Days
Transit
₫5,720,330
Detail:
THC ₫4,476,780 / Cont
BILL ₫994,840 / B/L
SEAL ₫248,710 / Cont
₫44,767,800 ₫50,488,130 30-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #55940 | 22-11-2022 16:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Tallinn
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tallinn, Harjumaa, Estonia
40'HQ Tue/ Fri/ Sun 30 Days
Transit
₫5,717,340
Detail:
THC ₫4,474,440 / Cont
BILL ₫994,320 / B/L
SEAL ₫248,580 / Cont
₫62,145,000 ₫67,862,340 30-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #55945 | 22-11-2022 16:49

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Tue/ Fri/ Sun 30 Days
Transit
₫5,717,340
Detail:
THC ₫4,474,440 / Cont
BILL ₫994,320 / B/L
SEAL ₫248,580 / Cont
₫47,230,200 ₫52,947,540 30-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #51979 | 31-10-2022 09:04

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Limassol
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Limassol, Cyprus
20'GP Tue/ Fri 30 Days
Transit
₫4,471,200
Detail:
THC ₫3,229,200 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
₫72,036,000 ₫76,507,200 15-11-2022
Hai Phong
Limassol
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Limassol, Cyprus
40'HQ Tue/ Fri 30 Days
Transit
₫5,713,200
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
₫126,684,000 ₫132,397,200 15-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #53194 | 05-11-2022 10:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Tue/ Sun 18 Days
Transit
₫5,720,330
Detail:
THC ₫4,476,780 / Cont
BILL ₫994,840 / B/L
SEAL ₫248,710 / Cont
₫37,306,500 ₫43,026,830 15-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #53378 | 07-11-2022 13:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Tue/ Sun 42 Days
Transit
₫10,197,110
Detail:
THC ₫4,476,780 / Cont
BILL ₫994,840 / B/L
SEAL ₫248,710 / Cont
AMS ₫4,476,780 / B/L
₫34,819,400 ₫45,016,510 14-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #51932 | 29-10-2022 10:13

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Bandar Abbas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Mon/ Fri 42 Days
Transit
₫5,713,200
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
BILL ₫993,600 / B/L
SEAL ₫248,400 / Cont
₫84,456,000 ₫90,169,200 15-11-2022

WEDO FORWARDING CO., LTD

Ref #51065 | 25-10-2022 14:08

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Fos sur Mer
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'HQ Tue/ Sun 32 Days
Transit
₫5,713,200
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
₫104,328,000 ₫110,041,200 14-11-2022
WEDO FORWARDING CO., LTD
Bích Ngọc (WEDO FORWARDING CO., LTD)