Việt Hoa Group

Việt Hoa Group

Người liên hệ: Mr Minh Quang Lê

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Việt Hoa Group

Người liên hệ: Mr Minh Quang Lê

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty làm dịch vụ logistics toàn thế giới và TTHQ.

Xem thêm >>
  • 284 Nguyễn Tất Thành, Phuờng 13, Quận 4
  • +84 (+84-28) 39402520
  • https://phaata.com/100000000001145

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 284 Nguyễn Tất Thành, Phuờng 13, Quận 4
  • +84 (+84-28) 39402520
  • https://phaata.com/100000000001145