AMERICAN STAR TRANSPORT

AMERICAN STAR TRANSPORT

Contact person: Mr. Phong Tran

Pos: Phó giám Đốc

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

AMERICAN STAR TRANSPORT

Contact person: Mr. Phong Tran

Pos: Phó giám Đốc

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty chúng tôi chuyên về Cước Tàu Vận Chuyển nội địa và quốc tế, Chúng tôi có 08 đầu kéo container và có kinh nghiệm 18 năm trong việc làm hải quan nhập khẩu hàng gỗ quý và máy móc. chúng tô...

See more >>
  • 41 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 365757953
  • https://phaata.com/100000000001150

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #10314 | 24-06-2022 13:32

country
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Keelung, Taiwan
Freight cost: ₫7.130.900/20GP
Expiry date: 30-06-2022
T/T: 6 Days
ETD:
Notes: zalo 0365757953

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #34193 | 24-06-2022 13:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thu 35 Days
Direct
₫5,728,100
Detail:
THC ₫2.805.600 / Cont
BILL ₫935.200 / Cont
SEAL ₫233.800 / Cont
TELEX ₫935.200 / Cont
H/L ₫818.300 / Cont
₫75,681,060 ₫81,409,160 30-06-2022

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #10313 | 24-06-2022 13:26

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Freight cost: ₫6.195.700/20GP
Expiry date: 30-06-2022
T/T: 10 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: zalo 0365757953

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #34069 | 23-06-2022 11:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thu 10 Days
Direct
₫5,494,300
Detail:
THC ₫2.805.600 / Cont
BILL ₫935.200 / Cont
SEAL ₫233.800 / Cont
TELEX ₫818.300 / Cont
H/L ₫701.400 / Cont
₫6,195,700 ₫11,690,000 30-06-2022

Liên hệ AMERICANSTAR để được chào giá cước và dịch vụ tốt nhé . Hi vọng chúng ta sẽ cùng hợp tác trong tương lại

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #9848 | 31-05-2022 13:51

country
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: New York, New York, New York, United States
Freight cost: ₫236.334.000/20GP
Expiry date: 14-06-2022
T/T: 25 Days
ETD:
Notes: Valid 14 Jun

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #9847 | 31-05-2022 13:49

country
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Detroit, Wayne, Michigan, United States
Freight cost: ₫329.014.000/20GP
Expiry date: 14-06-2022
T/T: 53 Days
ETD:
Notes: Valid 14 Jun

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #9846 | 31-05-2022 13:48

country
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫171.458.000/20GP
Expiry date: 14-06-2022
T/T: 25 Days
ETD:
Notes: Valid 14 Jun

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #29175 | 05-05-2022 14:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Wed/ Thu 15 Days
Direct
₫6,371,750
Detail:
THC ₫2.780.400 / Cont
BILL ₫926.800 / B/L
SEAL ₫231.700 / Cont
TELEX ₫810.950 / B/L
EBS ₫926.800 / Cont
H/L ₫695.100 / Cont
₫8,109,500 ₫14,481,250 14-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Wed/ Thu 15 Days
Direct
₫7,761,950
Detail:
THC ₫4.170.600 / Cont
BILL ₫926.800 / B/L
SEAL ₫231.700 / Cont
TELEX ₫810.950 / B/L
EBS ₫926.800 / Cont
H/L ₫695.100 / Cont
₫13,438,600 ₫21,200,550 14-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Wed/ Thu 15 Days
Direct
₫7,761,950
Detail:
THC ₫4.170.600 / Cont
BILL ₫926.800 / B/L
SEAL ₫231.700 / Cont
TELEX ₫810.950 / B/L
EBS ₫926.800 / Cont
H/L ₫695.100 / Cont
₫13,438,600 ₫21,200,550 14-05-2022

AMERICAN STAR TRANSPORT

Ref #29154 | 05-05-2022 14:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Wed/ Thu/ Fri 35 Days
Direct
₫6,371,750
Detail:
THC ₫2.780.400 / Cont
BILL ₫926.800 / B/L
SEAL ₫231.700 / Cont
TELEX ₫810.950 / B/L
EBS ₫926.800 / Cont
H/L ₫695.100 / Cont
₫8,109,500 ₫14,481,250 14-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Wed/ Thu/ Fri 35 Days
Direct
₫7,761,950
Detail:
THC ₫4.170.600 / Cont
BILL ₫926.800 / B/L
SEAL ₫231.700 / Cont
TELEX ₫810.950 / B/L
EBS ₫926.800 / Cont
H/L ₫695.100 / Cont
₫13,438,600 ₫21,200,550 14-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Wed/ Thu/ Fri 35 Days
Direct
₫7,761,950
Detail:
THC ₫4.170.600 / Cont
BILL ₫926.800 / B/L
SEAL ₫231.700 / Cont
TELEX ₫810.950 / B/L
EBS ₫926.800 / Cont
H/L ₫695.100 / Cont
₫13,438,600 ₫21,200,550 14-05-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jacksonville
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
20'GP Thu 25 Days
Direct
₫6,699,000
Detail:
THC ₫2.772.000 / Cont
BILL ₫1.039.500 / B/L
SEAL ₫231.000 / Cont
TELEX ₫924.000 / B/L
AMS ₫924.000 / B/L
H/L ₫808.500 / Cont
₫297,990,000 ₫304,689,000 14-04-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jacksonville
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
40'GP Thu 25 Days
Direct
₫8,085,000
Detail:
THC ₫4.158.000 / Cont
BILL ₫1.039.500 / B/L
SEAL ₫231.000 / Cont
TELEX ₫924.000 / B/L
AMS ₫924.000 / B/L
H/L ₫808.500 / Cont
₫367,290,000 ₫375,375,000 14-04-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jacksonville
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
40'HQ Thu 25 Days
Direct
₫8,085,000
Detail:
THC ₫4.158.000 / Cont
BILL ₫1.039.500 / B/L
SEAL ₫231.000 / Cont
TELEX ₫924.000 / B/L
AMS ₫924.000 / B/L
H/L ₫808.500 / Cont
₫367,290,000 ₫375,375,000 14-04-2022
AMERICAN STAR TRANSPORT
Phong Tran (AMERICAN STAR TRANSPORT)