SBS VIET NAM

SBS VIET NAM

Người liên hệ: Ms MERA NGUYEN

Chức vụ: Assistant Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SBS VIET NAM

Người liên hệ: Ms MERA NGUYEN

Chức vụ: Assistant Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chuyên hàng Nhập AIR/SEA Châu Á, US, UK.

Xem thêm >>
  • 146-148 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình
  • +84 2838110222
  • https://www.sbs-group.co.jp/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 146-148 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình
  • +84 2838110222
  • https://www.sbs-group.co.jp/