CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review
lcl=
Ref Origin / Destination ETD Transit time Freight cost Origin cost Destination cost Total cost Valid till Booking
57278 Nhava Sheva
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sun 23 Days
₫619,500
/cbm
-
₫1,412,460
D/O ₫619,500 / Set
CFS ₫396,480 / CBM
THC ₫148,680 / CBM
LSS ₫173,460 / CBM
CIC ₫74,340 / CBM
₫2,031,960 31-12-2022
46743 Kobe
> Hai Phong
Kobe, Hyogo, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sat 8 Days
₫859,500
/cbm
-
₫1,408,625
D/O ₫596,875 / Set
CFS ₫405,875 / CBM
THC ₫143,250 / CBM
CIC ₫95,500 / CBM
LSS ₫167,125 / CBM
₫2,268,125 15-10-2022
38335 Jakarta
> Ho Chi Minh
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Fri 3 Days
₫117,500
/cbm
-
₫1,363,000
D/O ₫587,500 / Set
CFS ₫376,000 / CBM
THC ₫141,000 / CBM
CIC ₫94,000 / CBM
LSS ₫164,500 / CBM
₫1,480,500 31-08-2022
22468 New York
> Hai Phong
New York, New York, New York, United States
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sat/ Sun 35 Days
₫2,175,500
/cbm
-
₫1,282,400
D/O ₫572,500 / Set
CFS ₫366,400 / CBM
THC ₫114,500 / CBM
CIC ₫68,700 / CBM
LSS ₫160,300 / CBM
₫3,457,900 15-03-2022
22464 New York
> Ho Chi Minh
New York, New York, New York, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wed/ Sat 40 Days
₫1,603,000
/cbm
-
₫1,282,400
D/O ₫572,500 / Set
CFS ₫366,400 / CBM
THC ₫114,500 / CBM
CIC ₫68,700 / CBM
LSS ₫160,300 / CBM
₫2,885,400 15-03-2022
18189 New York
> Ho Chi Minh
New York, New York, New York, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thu/ Fri/ Sat 45 Days
₫2,530,000
/cbm
-
₫1,932,000
Handling charge ₫460,000 / Shipment
D/O ₫690,000 / Set
CFS ₫391,000 / CBM
THC ₫138,000 / CBM
CIC ₫92,000 / CBM
LSS ₫161,000 / CBM
₫4,462,000 31-12-2021
  • Show