CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Người liên hệ: Ms. Linh Wendy

Chức vụ: Sales department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Người liên hệ: Ms. Linh Wendy

Chức vụ: Sales department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #57278 | 01-12-2022 08:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nhava Sheva
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Chủ nhật 23 Ngày
Đi thẳng
619.500
₫/cbm
-
1.412.460₫
D/O 619.500₫ / Set
CFS 396.480₫ / CBM
THC 148.680₫ / CBM
LSS 173.460₫ / CBM
CIC 74.340₫ / CBM
2.031.960₫ 31-12-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 49.153 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #46743 | 29-09-2022 13:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Kobe
Hai Phong
Kobe, Hyogo, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
859.500
₫/cbm
-
1.408.625₫
D/O 596.875₫ / Set
CFS 405.875₫ / CBM
THC 143.250₫ / CBM
CIC 95.500₫ / CBM
LSS 167.125₫ / CBM
2.268.125₫ 15-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 23.116 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #38335 | 03-08-2022 09:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Jakarta
Ho Chi Minh
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
117.500
₫/cbm
-
1.363.000₫
D/O 587.500₫ / Set
CFS 376.000₫ / CBM
THC 141.000₫ / CBM
CIC 94.000₫ / CBM
LSS 164.500₫ / CBM
1.480.500₫ 31-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 54.166 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #37729 | 27-07-2022 14:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Los Angeles
Hai Phong
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 29 Ngày
Đi thẳng
8.952.800₫
Chi tiết
THC 4.829.800₫ / Cont
DO 1.295.800₫ / Cont
Washing container 706.800₫ / Cont
EMF 1.295.800₫ / Cont
AGENT FEE 824.600₫ / Cont
31.806.000₫ 40.758.800₫ 04-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.040 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #22468 | 25-02-2022 12:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

New York
Hai Phong
New York, New York, New York, United States
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 7/ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
2.175.500
₫/cbm
-
1.282.400₫
D/O 572.500₫ / Set
CFS 366.400₫ / CBM
THC 114.500₫ / CBM
CIC 68.700₫ / CBM
LSS 160.300₫ / CBM
3.457.900₫ 15-03-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 83.221 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #22464 | 25-02-2022 11:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

New York
Ho Chi Minh
New York, New York, New York, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 7 40 Ngày
Đi thẳng
1.603.000
₫/cbm
-
1.282.400₫
D/O 572.500₫ / Set
CFS 366.400₫ / CBM
THC 114.500₫ / CBM
CIC 68.700₫ / CBM
LSS 160.300₫ / CBM
2.885.400₫ 15-03-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 763 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #18189 | 16-12-2021 13:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

New York
Ho Chi Minh
New York, New York, New York, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 45 Ngày
Đi thẳng
2.530.000
₫/cbm
-
1.932.000₫
Handling charge 460.000₫ / Shipment
D/O 690.000₫ / Set
CFS 391.000₫ / CBM
THC 138.000₫ / CBM
CIC 92.000₫ / CBM
LSS 161.000₫ / CBM
4.462.000₫ 31-12-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 75.159 Lượt xem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

16-09-2021 11:12

country
HCM-LAX ETD 27SEP

HCM-LAX ETD 27SEP

OF: 11000 USD 

Validity to gate in 17SEP,

subject to local charge both end.

cancellation fee: usd 500/cont.   

G.W <19.96tons

 garment, textille , console + usd 100

PLEASE CONTACT ME: Ms Linh 0906269102

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

11-08-2021 15:05

country
Hàng LCL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

11-06-2021 11:54

country
Ngày thành lập gian hàng: 11 Jun 2021