CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #18189 | 16-12-2021 13:58

country

Dịch vụ vận chuyển | New York - Ho Chi Minh | United States-Vietnam (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

New York
Ho Chi Minh
New York, New York, New York, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 45 Ngày
Đi thẳng
2.530.000
₫/cbm
-
1.932.000₫
Handling charge 460.000₫ / Shipment
D/O 690.000₫ / Set
CFS 391.000₫ / CBM
THC 138.000₫ / CBM
CIC 92.000₫ / CBM
LSS 161.000₫ / CBM
4.462.000₫ 31-12-2021
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 75.148 Lượt xem