CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #46743 | 29-09-2022 13:52

country

Dịch vụ vận chuyển | Kobe - Hai Phong | Japan-Vietnam (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Kobe
Hai Phong
Kobe, Hyogo, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
859.500
₫/cbm
-
1.408.625₫
D/O 596.875₫ / Set
CFS 405.875₫ / CBM
THC 143.250₫ / CBM
CIC 95.500₫ / CBM
LSS 167.125₫ / CBM
2.268.125₫ 15-10-2022
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 23.102 Lượt xem