CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #57278 | 01-12-2022 08:27

country

Dịch vụ vận chuyển | Nhava Sheva - Ho Chi Minh (Cat Lai) | India-Vietnam (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nhava Sheva
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Chủ nhật 23 Ngày
Đi thẳng
619.500
₫/cbm
-
1.412.460₫
D/O 619.500₫ / Set
CFS 396.480₫ / CBM
THC 148.680₫ / CBM
LSS 173.460₫ / CBM
CIC 74.340₫ / CBM
2.031.960₫ 31-12-2022
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 49.138 Lượt xem