CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #38335 | 03-08-2022 09:35

country

Shipping service | Jakarta - Ho Chi Minh | Indonesia-Vietnam (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Jakarta
Ho Chi Minh
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Mon/ Fri 3 Days
Direct
117,500
₫/cbm
-
₫1,363,000
D/O ₫587,500 / Set
CFS ₫376,000 / CBM
THC ₫141,000 / CBM
CIC ₫94,000 / CBM
LSS ₫164,500 / CBM
₫1,480,500 31-08-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 54,163 Viewed