CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #22468 | 25-02-2022 12:03

country

Shipping service | New York - Hai Phong | United States-Vietnam (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

New York
Hai Phong
New York, New York, New York, United States
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Sat/ Sun 35 Days
Direct
2,175,500
₫/cbm
-
₫1,282,400
D/O ₫572,500 / Set
CFS ₫366,400 / CBM
THC ₫114,500 / CBM
CIC ₫68,700 / CBM
LSS ₫160,300 / CBM
₫3,457,900 15-03-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 83,220 Viewed