CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Contact person: Ms. Linh Wendy

Pos: Sales department

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀNG HÓA A.N.C

Ref #57278 | 01-12-2022 08:27

country

Shipping service | Nhava Sheva - Ho Chi Minh (Cat Lai) | India-Vietnam (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Nhava Sheva
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Sun 23 Days
Direct
619,500
₫/cbm
-
₫1,412,460
D/O ₫619,500 / Set
CFS ₫396,480 / CBM
THC ₫148,680 / CBM
LSS ₫173,460 / CBM
CIC ₫74,340 / CBM
₫2,031,960 31-12-2022
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 49,164 Viewed