CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Contact person: Ms. Hien Nguyen Thi

Pos: Sales Excutive

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Review

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Contact person: Ms. Hien Nguyen Thi

Pos: Sales Excutive

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Review

Introductions

Trải qua hơn 15 năm phát triển và trưởng thành, Bee Logistics đã có sự phát triển vượt bậc với lực lượng nhân sự trên toàn hệ thống là hơn 800 người với các văn phòng tại Việt Nam (22 văn ph...

See more >>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #16588 | 28-02-2024 14:47

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Busan, Busan, South Korea
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 14-03-2024
T/T: 8 Days
ETD:
Notes: Contact Bee Consol: 0343736874 (Ms Hannah) Mail: hannah.vnhph@beelogistics.com
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 407 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #95151 | 28-02-2024 14:51

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Keelung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
CFS / CFS
Sun 7 Days
Direct
Freight cost included
₫173,950
Detail:
THC ₫173,950 / CBM
-
₫173,950 14-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 68,207 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #64406 | 03-03-2023 08:08

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Nhava Sheva
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
CFS / CFS
Tue 20 Days
Transit
119,000
₫/cbm
₫737,800
Detail:
THC ₫166,600 / CBM
CFS ₫166,600 / CBM
Fuel surcharge ₫166,600 / CBM
GRI ₫238,000 / CBM
-
₫856,800 31-03-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 17,481 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #43911 | 15-09-2022 08:30

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
CFS / CFS
General Cargo
Wed 8 Days
Direct
Refund 800,000
₫/cbm
₫1,520,000
Detail:
THC ₫140,000 / CBM
AMS ₫200,000 / Set
CFS ₫140,000 / CBM
Fuel surcharge ₫140,000 / CBM
GRI ₫900,000 / CBM
-
₫720,000 30-09-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,706 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #43637 | 14-09-2022 08:32

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai An
Osaka
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Wed 11 Days
Transit
₫14,160,000
Detail:
THC ₫4,248,000 / Cont
BILL ₫944,000 / Cont
SEAL ₫236,000 / Cont
AFR ₫944,000 / Cont
LSS (CAN COLLECT IN OSAKA) ₫7,788,000 / Cont
₫20,060,000 ₫34,220,000 30-09-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,487 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #43641 | 14-09-2022 08:38

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Hanoi (HAN)
Osaka (KIX)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Osaka, Honshu, Japan (KIX)
Daily 1 Days
Direct
87,579
₫/kg
₫947,202
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫402 / Kg
AWB ₫236,700 / AWB
AMS ₫236,700 / AWB
Handling ₫473,400 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫1,034,781 20-09-2022
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 28,723 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #11149 | 17-08-2022 14:55

country
Origin: Shanghai, China (PVG)
Destination: Hanoi, Vietnam (HAN)
Freight cost: ₫42,372/ KG
Expiry date: 20-08-2022
T/T: 1 Days
ETD:
Notes: RATE FOR BOTH PALLETS & CARTONS CARGO
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 388 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #11148 | 17-08-2022 14:52

country
Origin: Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Destination: Osaka, Osaka, Japan
Freight cost: ₫706,200/ CBM
Expiry date: 31-08-2022
T/T: 7 Days
ETD:
Notes: Refund with high rate
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 330 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #10384 | 29-06-2022 17:16

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Keelung, Taiwan
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-07-2022
T/T: 5 Days
ETD:
Notes: REFUND 20 USD/RT (for Forwarder)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 235 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

Ref #10383 | 29-06-2022 17:14

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-07-2022
T/T: 7 Days
ETD:
Notes: REFUND 90 USD/RT (for Forwarder)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 200 Viewed