SBS GROUP

SBS GROUP

Contact person: Ms. Linh Phung

Pos: Senior

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

SBS GROUP

Contact person: Ms. Linh Phung

Pos: Senior

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

CHUYÊN: - Cước Air / Sea xuất nhập - Nhận CPN hàng lẻ: quần áo, thực phẩm, đồ điện tử, hàng giá trị, v...v..... - Dịch vụ trucking / CÔNG BỐ MỸ PHẨM, TPCN ACE cần inbox zalo 0933.880.993

See more >>

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Los Angeles
Ho Chi Minh
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Fri 26 Days
Direct
₫1,989,680
/cbm
₫746,130
Detail:
Fuel surcharge ₫373,065 / CBM
CONGESTION ₫373,065 / CBM
₫2,437,358
Handling charge ₫746,130 / Shipment
D/O ₫870,485 / Set
CFS ₫472,549 / CBM
THC ₫198,968 / CBM
CIC ₫149,226 / CBM
₫5,173,168 31-12-2022

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Busan
Hai Phong
Busan, Busan, South Korea
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Thu 10 Days
Direct
₫115,000
/cbm
-
₫2,415,000
DDC ₫230,000 / CBM
Handling charge ₫920,000 / Shipment
Warehouse charge ₫230,000 / CBM
D/O ₫1,035,000 / Set
₫2,530,000 30-06-2022

SBS GROUP

Ref #29148 | 05-05-2022 14:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'RF Thu 6 Days
Direct
₫6,933,000
Detail:
THC ₫5,777,500 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫127,105,000 ₫134,038,000 31-05-2022

SBS GROUP

Ref #29146 | 05-05-2022 14:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'RF Thu 6 Days
Direct
₫6,933,000
Detail:
THC ₫5,777,500 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫127,105,000 ₫134,038,000 31-05-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RF Thu 6 Days
Direct
₫6,933,000
Detail:
THC ₫5,777,500 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫127,105,000 ₫134,038,000 31-05-2022
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RQ Thu 6 Days
Direct
₫6,933,000
Detail:
THC ₫5,777,500 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫127,105,000 ₫134,038,000 31-05-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thu 26 Days
Direct
₫5,315,300
Detail:
THC ₫4,159,800 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫295,808,000 ₫301,123,300 14-05-2022
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thu 26 Days
Direct
₫5,315,300
Detail:
THC ₫4,159,800 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫295,808,000 ₫301,123,300 14-05-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Fri 26 Days
Direct
₫5,315,300
Detail:
THC ₫4,159,800 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫295,808,000 ₫301,123,300 14-05-2022
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Fri 26 Days
Direct
₫5,315,300
Detail:
THC ₫4,159,800 / Cont
BILL ₫924,400 / Cont
SEAL ₫231,100 / Cont
₫295,808,000 ₫301,123,300 14-05-2022

SBS GROUP

Ref #28246 | 28-04-2022 10:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'RF Thu 7 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫5,750,000 / Cont
BILL ₫920,000 / Cont
SEAL ₫230,000 / Cont
₫128,800,000 ₫135,700,000 31-05-2022

SBS GROUP

Ref #28249 | 28-04-2022 10:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'RF Thu 7 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫5,750,000 / Cont
BILL ₫920,000 / Cont
SEAL ₫230,000 / Cont
₫94,300,000 ₫101,200,000 31-05-2022

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Incheon
Hai Phong
Incheon, Inchon, South Korea
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Thu 10 Days
Direct
₫115,000
/cbm
-
₫2,415,000
DDC ₫230,000 / CBM
Handling charge ₫920,000 / Shipment
Warehouse charge ₫230,000 / CBM
D/O ₫1,035,000 / Set
₫2,530,000 30-06-2022
SBS GROUP
Linh Phung (SBS GROUP)