Eternity Logistics

Eternity Logistics

Người liên hệ: Ms. Thuy Trang Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Eternity Logistics

Người liên hệ: Ms. Thuy Trang Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Eternity Logistics is an air co-loader which is headquartered in Shanghai and currently has branches in many economy centres in China, Korea, USA and Vietnam. Our Hanoi office serves air transportation as our core business. We can provide air co...

Xem thêm >>
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Changsha, Hunan, China (CSX)
Cước: 25.971₫/KG
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for general cargo, carton package, from +500kg
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 679 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Cước: 28.332₫/KG
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +500, carton only
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 613 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 30.125₫/KG
Hiệu lực đến: 11-12-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +500, carton only (weekend schedule)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 533 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Cước: 31.330₫/KG
Hiệu lực đến: 12-12-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +500, carton only
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 394 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Cước: 31.330₫/KG
Hiệu lực đến: 12-12-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +500, carton only
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 212 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Cước: 42.228₫/KG
Hiệu lực đến: 03-12-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +1000kg, pallet packaging
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 207 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 26.082₫/KG
Hiệu lực đến: 03-12-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +1000kg, carton packaging, weekend schedule
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 193 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Shanghai, China (PVG)
Cước: 108.132₫/KG
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for +1000 kgs, carton packing
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 208 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Xiamen, Fujian, China (XMN)
Cước: 52.231₫/KG
Hiệu lực đến: 14-11-2022
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for cargo from +500 kgs
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 285 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Cước: 32.345₫/KG
Hiệu lực đến: 07-11-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
- Rate for general cargo, carton package, from +500kg
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 430 Lượt xem
 • Hiển thị