Việt An Express

Việt An Express

Contact person: Ms. Hường Trịnh

Pos: Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Việt An Express

Contact person: Ms. Hường Trịnh

Pos: Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Việt An Express hoạt động tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế và là đại lý thu gom cho các hãng chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu theo phương thức “Door to Door”...

See more >>

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (SGN)
London (LCY)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
London, England, United Kingdom (LCY)
Daily 5 Days
Direct
₫31,449,440 ₫0
Surchages included
₫31,449,440 12-08-2022

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (SGN)
Colorado Springs (AFF)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Colorado Springs, Colorado, United States (AFF)
Daily 5 Days
Direct
₫37,739,328 ₫0
Surchages included
₫37,739,328 12-08-2022

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Hanoi (HAN)
Concord (USA)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Concord, North Carolina, United States (USA)
Daily 5 Days
Direct
₫37,739,328 ₫338,976
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫0 / Kg
AWB ₫0 / AWB
AMS ₫0 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
AHC ₫221.276 / Shipment
KDC ₫117.700 / Shipment
₫38,078,304 12-08-2022

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (SGN)
Augustus Downs (AUD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Augustus Downs, Queensland, Australia (AUD)
Daily 4 Days
Direct
₫45,652,139 ₫0
Surchages included
₫45,652,139 31-03-2022

Việt An Express

09-03-2022 14:19

country
Estore Establishment Date : 09 Mar 2022
Việt An Express
Hường Trịnh (Việt An Express)