Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Contact person: Mr. Patrick Tran

Pos: Key Account Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Contact person: Mr. Patrick Tran

Pos: Key Account Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

  • Tòa nhà E-Town 1 Building, Số 364 Đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 902153588
  • https://phaata.com/100000000001966

Service

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian
Patrick Tran (Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian)