CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Contact person: Ms. Thanh Bùi

Pos: Nhân viên bán hàng

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Contact person: Ms. Thanh Bùi

Pos: Nhân viên bán hàng

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #39570 | 12-08-2022 14:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Fri 40 Days
Transit
₫7,529,600
Detail:
THC ₫4.470.700 / Cont
BILL ₫1.058.850 / Cont
SEAL ₫235.300 / Cont
TELEX ₫823.550 / Cont
AMS ₫941.200 / Cont
₫241,182,500 ₫248,712,100 31-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #39365 | 11-08-2022 08:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Soc Son
Osaka
Soc Son, Ha Noi, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Thu 15 Days
Transit
₫6,117,800
Detail:
THC ₫4.235.400 / Cont
BILL ₫941.200 / B/L
SEAL ₫235.300 / Cont
AFS ₫705.900 / B/L
₫22,353,500 ₫28,471,300 31-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #39050 | 08-08-2022 21:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ganzhou
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ganzhou, Ganzhou, Jiangxi, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,764,850
Detail:
THC ₫4.470.700 / Cont
BILL ₫1.058.850 / B/L
SEAL ₫235.300 / Cont
₫7,059,000 ₫12,823,850 14-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #39048 | 08-08-2022 21:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ganzhou
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ganzhou, Ganzhou, Jiangxi, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,764,850
Detail:
THC ₫4.470.700 / Cont
BILL ₫1.058.850 / Cont
SEAL ₫235.300 / Cont
₫7,059,000 ₫12,823,850 14-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #38932 | 08-08-2022 11:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ha Noi
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Thu 5 Days
Direct
₫6,470,750
Detail:
THC ₫4.470.700 / Cont
BILL ₫941.200 / B/L
SEAL ₫235.300 / Cont
TELEX ₫823.550 / B/L
₫16,894,540 ₫23,365,290 31-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #38283 | 02-08-2022 16:51

country

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Hanoi (HAN)
Hamburg (HAM)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Hamburg, Germany (HAM)
Daily 5 Days
Direct
₫27,471,500 ₫383,990
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫470 / Kg
AWB ₫117.500 / AWB
AMS ₫188.000 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫27,855,490 14-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

01-08-2022 23:43

country
XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẾ GIỚI

:-* :-* :-* Em chỉ toàn hàng tuyển :! :! :!
1. HCM - INCHEON / BUSAN PUS 1xxx/40'
2. HCM /HPH - TOKYO / YOKOHAMA / OSAKA / KOBE UKB / NAGOYA NGO : 6XX/1XXX + LSS + LCC
3. HCM/HPH - SHANGHAI SHA / NINGBO NGB: 1XX/2XX ALL IN + LSS
4. MELBOURNE MEL - HCM: 1XXX/40'
5. ADELAIDE - HCM 2XXX/40'
6. MOSCOW - HCM 4XXX-9XXX/
7. INCHEON / BUSAN - HCM: 1XXX /40'
 Em có giá nhập của tất cả các tuyến từ Châu âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á về siêu cạnh tranh, anh em có hàng ib thông tin chớp lấy thời cơ vàng nhé.

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #38091 | 01-08-2022 10:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Daily 10 Days
Direct
₫14,817,600
Detail:
LSS ₫10.348.800 / Cont
CIC ₫2.352.000 / Cont
BILL ₫940.800 / Cont
TELEX ₫940.800 / Cont
SEAL ₫235.200 / Cont
₫31,752,000 ₫46,569,600 14-08-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #38077 | 01-08-2022 09:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Port Melbourne
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Melbourne, Victoria, Australia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 30 Days
Transit
₫9,408,000
Detail:
LSS ₫4.468.800 / Cont
THC ₫3.057.600 / Cont
BILL ₫940.800 / Cont
TELEX ₫705.600 / Cont
SEAL ₫235.200 / Cont
₫34,104,000 ₫43,512,000 30-09-2022

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Ref #38035 | 30-07-2022 16:30

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Fri 34 Days
Transit
₫6,350,400
Detail:
THC ₫3.057.600 / Cont
BILL ₫1.058.400 / B/L
SEAL ₫235.200 / Cont
TELEX ₫940.800 / B/L
ENS ₫1.058.400 / B/L
₫112,896,000 ₫119,246,400 14-08-2022
CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)
Thanh Bùi (CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL))