Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Contact person: Mr. Hoàng Đạt Nguyễn

Pos: Sale Excutive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Contact person: Mr. Hoàng Đạt Nguyễn

Pos: Sale Excutive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Công ty thành lập tại Việt Nam năm 2007, thuộc tập đoàn Logistics số 1 Hàn Quốc - Maxpeed, thành lập năm 1990

See more >>
  • 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • +84 815237339
  • http://maxpeed.com.vn/

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #30480 | 17-05-2022 15:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Tue/ Fri 17 Days
Transit
₫6,900,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ₫345.000 / B/L
ISOCC ₫2.645.000 / Cont
₫13,340,000 ₫20,240,000 30-06-2022
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Tue/ Fri 17 Days
Transit
₫10,925,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ₫345.000 / B/L
ISOCC ₫5.290.000 / Cont
₫26,680,000 ₫37,605,000 30-06-2022
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Tue/ Fri 17 Days
Transit
₫10,925,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ₫345.000 / B/L
ISOCC ₫5.290.000 / Cont
₫26,680,000 ₫37,605,000 30-06-2022

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #30479 | 17-05-2022 15:42

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Mon/ Tue/ Wed 13 Days
Transit
₫6,900,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
ISOCC ₫2.645.000 / Cont
TELEX ₫345.000 / B/L
₫13,340,000 ₫20,240,000 30-06-2022
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Mon/ Tue/ Wed 13 Days
Transit
₫10,925,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
ISOCC ₫5.290.000 / Cont
TELEX ₫345.000 / B/L
₫26,680,000 ₫37,605,000 30-06-2022
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Mon/ Tue/ Wed 13 Days
Transit
₫10,925,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
ISOCC ₫5.290.000 / Cont
TELEX ₫345.000 / B/L
₫26,680,000 ₫37,605,000 30-06-2022

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #30283 | 14-05-2022 10:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Penang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
20'GP Wed/ Sat 10 Days
Transit
₫3,925,300
Detail:
THC ₫2.770.800 / Cont
BILL ₫923.600 / Cont
SEAL ₫230.900 / Cont
₫12,122,250 ₫16,047,550 30-06-2022
Hai Phong
Penang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
40'GP Wed/ Sat 10 Days
Transit
₫5,310,700
Detail:
THC ₫4.156.200 / Cont
BILL ₫923.600 / Cont
SEAL ₫230.900 / Cont
₫24,244,500 ₫29,555,200 30-06-2022

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #30287 | 14-05-2022 10:39

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Kaohsiung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thu/ Sat 2 Days
Direct
₫3,910,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫9,660,000 ₫13,570,000 30-06-2022
Hai Phong
Kaohsiung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thu/ Sat 2 Days
Direct
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫19,320,000 ₫24,610,000 30-06-2022
Hai Phong
Kaohsiung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Thu/ Sat 2 Days
Direct
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫19,320,000 ₫24,610,000 30-06-2022

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #30288 | 14-05-2022 10:41

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Taichung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Thu/ Sat 4 Days
Transit
₫3,910,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫9,660,000 ₫13,570,000 30-06-2022
Hai Phong
Taichung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Thu/ Sat 4 Days
Transit
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫19,320,000 ₫24,610,000 30-06-2022
Hai Phong
Taichung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Thu/ Sat 4 Days
Transit
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫19,320,000 ₫24,610,000 30-06-2022

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #30289 | 14-05-2022 10:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Keelung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thu/ Sat 5 Days
Transit
₫3,910,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫10,925,000 ₫14,835,000 30-06-2022
Hai Phong
Keelung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'GP Thu/ Sat 5 Days
Transit
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫21,735,000 ₫27,025,000 30-06-2022
Hai Phong
Keelung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Thu/ Sat 5 Days
Transit
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / B/L
SEAL ₫230.000 / Cont
₫21,735,000 ₫27,025,000 30-06-2022

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #9641 | 14-05-2022 10:33

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Keelung, Taiwan
Freight cost: ₫21.735.000/40GP
Expiry date: 30-06-2022
T/T: 5 Days
ETD:
Notes: Liên hệ Đạt: 0815237339 - email: sale10@maxhanoi.com.vn

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #9640 | 14-05-2022 10:32

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Taichung, Taichung, Taiwan
Freight cost: ₫19.320.000/40GP
Expiry date: 30-06-2022
T/T: 4 Days
ETD:
Notes: Liên hệ Đạt: 0815237339 - email: sale10@maxhanoi.com.vn

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #9639 | 14-05-2022 10:32

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
Freight cost: ₫19.320.000/40GP
Expiry date: 30-06-2022
T/T: 2 Days
ETD:
Notes: Liên hệ Đạt: 0815237339 - email: sale10@maxhanoi.com.vn

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Ref #9638 | 14-05-2022 10:31

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Keelung, Taiwan
Freight cost: ₫10.925.000/20GP
Expiry date: 30-06-2022
T/T: 5 Days
ETD:
Notes: Liên hệ Đạt: 0815237339 - email: sale10@maxhanoi.com.vn
Maxpeed Hanoi Co., Ltd
Hoàng Đạt Nguyễn (Maxpeed Hanoi Co., Ltd)