Overseas Transport Corporation

Overseas Transport Corporation

Contact person: Mr. Mạnh Trần

Pos: Sales Executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Overseas Transport Corporation

Contact person: Mr. Mạnh Trần

Pos: Sales Executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Oversaes Trasport Corporation ( Công ty cổ phần vận tải Xuyên Đại Dương) đã có 15 năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực logictis (dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ thông quan, vận tải nội đ...

See more >>
Overseas Transport Corporation

Overseas Transport Corporation

Ref #61527 | 19-01-2023 08:34

country

Shipping service | Shanghai - Hai Phong | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Wed/ Thu/ Sat 6 Days
Direct
₫3,941,200
Detail:
THC ₫2,832,000 / Cont
BILL ₫826,000 / B/L
SEAL ₫283,200 / Cont
₫472,000 ₫4,413,200 31-01-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Wed/ Thu/ Sat 6 Days
Direct
₫5,829,200
Detail:
THC ₫4,720,000 / Cont
BILL ₫826,000 / B/L
SEAL ₫283,200 / Cont
₫708,000 ₫6,537,200 31-01-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Wed/ Thu/ Sat 6 Days
Direct
₫5,829,200
Detail:
THC ₫4,720,000 / Cont
BILL ₫826,000 / B/L
SEAL ₫283,200 / Cont
₫708,000 ₫6,537,200 31-01-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 38,131 Viewed