Overseas Transport Corporation

Overseas Transport Corporation

Người liên hệ: Mr. Mạnh Trần

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Overseas Transport Corporation

Người liên hệ: Mr. Mạnh Trần

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Oversaes Trasport Corporation ( Công ty cổ phần vận tải Xuyên Đại Dương) đã có 15 năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực logictis (dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ thông quan, vận tải nội đ...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • Tầng 4 170 Đê La Thành, Hà Nội
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000002195