VVMV JSC

VVMV JSC

Người liên hệ: Ms. Karen (Ngân)

Chức vụ: Customer Service

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VVMV JSC

Người liên hệ: Ms. Karen (Ngân)

Chức vụ: Customer Service

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • ​12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, HCM City
  • +84 788774413
  • ​www.vvmv.com.vn
VVMV JSC

VVMV JSC

Ref #13583 | 13-03-2023 13:33

country

HCM - NYC / YM WARMTH 033E

Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: -118.700₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: 16-MAR
Ghi chú: Tỉ giá phụ thuộc thời điểm xuất HĐ
  • Bình luận
  • Chia sẻ
VVMV JSC
Karen (Ngân) (VVMV JSC)