GATEWAY LOGISTICS

GATEWAY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Ruby Trúc

Chức vụ: sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

GATEWAY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Ruby Trúc

Chức vụ: sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 40 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1
  • +84 0902443098
  • https://gatewayviet.com.vn/
GATEWAY LOGISTICS
Ruby Trúc (GATEWAY LOGISTICS )