CÔNG TY CP PROSHIP

CÔNG TY CP PROSHIP

Contact person: Mr. Ý Trương

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP PROSHIP

Contact person: Mr. Ý Trương

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Proship là đơn vị vận tải đa phương thức kết đường bộ, đường sắt, đường biển mang lại giải pháp vận chuyển door to door linh hoạt mang lại sự tiện dụng và hiệu quả cho khách hàng.

See more >>
CÔNG TY CP PROSHIP

CÔNG TY CP PROSHIP

Ref #101420 | 03-07-2024 08:08

country

Shipping service | Ha Noi (Yen Vien Station) - Moscow | Vietnam-Russia (RAIL - FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ha Noi (Yen Vien Station)
Moscow
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Wed/ Sun 26 Days
Direct
₫3,351,317
Detail:
THC ₫2,651,057 / Cont
BILL ₫580,325 / Cont
SEAL ₫119,935 / Cont
₫238,088,400 ₫241,439,717 31-07-2024
  • Book now
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 114 Viewed