CÔNG TY CP PROSHIP

CÔNG TY CP PROSHIP

Người liên hệ: Mr. Ý Trương

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP PROSHIP

Người liên hệ: Mr. Ý Trương

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Proship là đơn vị vận tải đa phương thức kết đường bộ, đường sắt, đường biển mang lại giải pháp vận chuyển door to door linh hoạt mang lại sự tiện dụng và hiệu quả cho khách hàng.

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Yen Vien Station)
Moscow
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 26 Ngày
Đi thẳng
3.351.317₫
Chi tiết
THC 2.651.057₫ / Cont
BILL 580.325₫ / Cont
SEAL 119.935₫ / Cont
238.088.400₫ 241.439.717₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 114 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Long Thanh
Tien Du
Long Thanh, Dong Nai, Vietnam
Tien Du, Bac Ninh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.623.197₫ 17.623.197₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.229 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Yen Vien Station)
Pingxiang
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Pingxiang, Chongzuo, Guangxi, China
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
3.361.116₫
Chi tiết
THC 2.648.152₫ / Cont
BILL 585.649₫ / Cont
SEAL 127.315₫ / Cont
11.509.276₫ 14.870.392₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31.306 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Nai (Trang Bom Station)
Moscow
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
3.386.579₫
Chi tiết
THC 2.673.615₫ / Cont
BILL 585.649₫ / Cont
SEAL 127.315₫ / Cont
255.903.150₫ 259.289.729₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.956 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Nai (Trang Bom Station)
Ulaan Baatar
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 18 Ngày
Đi thẳng
3.386.579₫
Chi tiết
THC 2.673.615₫ / Cont
BILL 585.649₫ / Cont
SEAL 127.315₫ / Cont
131.134.450₫ 134.521.029₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.870 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 18 Ngày
Đi thẳng
3.360.456₫
Chi tiết
THC 2.647.632₫ / Cont
BILL 585.534₫ / Cont
SEAL 127.290₫ / Cont
200.176.254₫ 203.536.710₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 63.630 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Nai (Trang Bom Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
1.018.320₫
Chi tiết
LOLO 1.018.320₫ / Cont
13.772.778₫ 14.791.098₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.442 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
3.360.456₫
Chi tiết
THC 2.647.632₫ / Cont
BILL 585.534₫ / Cont
SEAL 127.290₫ / Cont
254.910.954₫ 258.271.410₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.354 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Nai (Trang Bom Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.754.889₫ 13.754.889₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 85.212 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Yen Vien Station)
Hamburg
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
3.351.317₫
Chi tiết
THC 2.651.057₫ / Cont
BILL 580.325₫ / Cont
SEAL 119.935₫ / Cont
306.841.200₫ 310.192.517₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.323 Lượt xem

CÔNG TY CP PROSHIP

Ref #17608 | 03-07-2024 08:19

country
Nơi đi: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 162.969.600₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-07-2024
T/T: 30 Ngày
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Ghi chú: Qúy khách hàng cần đi tuyến moscow nga liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 44 Lượt xem