CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU

Contact person: Mr. Kinh Luân (Tom) Mai Hoàng

Pos: Sales Excutive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU

Contact person: Mr. Kinh Luân (Tom) Mai Hoàng

Pos: Sales Excutive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU chuyên cung cấp các loại dịch vụ như sau: - Ocean Freight - Air Freight - FCL/LCL - Thủ tục hải quan - Uỷ thác - Nội địa - Chuyển phát nhanh

See more >>

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU

Ref #57871 | 05-12-2022 17:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Daily 35 Days
Transit
₫4,217,500
Detail:
THC ₫3,012,500 / Cont
BILL ₫964,000 / Cont
SEAL ₫241,000 / Cont
₫103,630,000 ₫107,847,500 10-12-2022

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU

01-12-2022 15:10

country
Estore Establishment Date : 01 Dec 2022
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU
Kinh Luân (Tom) Mai Hoàng (CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU)