Melody Logistics

Melody Logistics

Người liên hệ: Mr. Alexis Pham

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Melody Logistics

Người liên hệ: Mr. Alexis Pham

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Melody Logistics đã và đang hướng tới trở thành một chuyên gia giao nhận vận tải nhằm tạo ra lợi ích bền vững cho khách hàng đồng thời cung cấp dịch vụ và giải pháp hậu cần toàn cầu chuyên n...

Xem thêm >>
  • 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
  • +840****** Hiện số
  • melodylogistics.com

Thông tin liên hệ

  • 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
  • +840****** Hiện số
  • melodylogistics.com