Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Contact person: Mr. Bruce Le

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Contact person: Mr. Bruce Le

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

HPH International Logistics cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao nhận cho cả đường biển và đường hàng không từ tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Các tuyến quốc tế được kiểm tra kỹ lưỡng...

See more >>
Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82813 | 19-09-2023 16:34

country

Shipping service | Ho Chi Minh(SGN) - Busan(PUS) | Vietnam-South Korea (Air)

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Busan (PUS)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Busan, South Korea (PUS)
Daily 1 Days
Direct
146,199
₫/kg
₫369,594
Detail:
THC ₫1,227 / Kg
X-RAY ₫417 / Kg
AWB ₫122,650 / AWB
AMS ₫245,300 / AWB
₫515,792 30-09-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 168,048 Viewed