Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Introductions

HPH International Logistics cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao nhận cho cả đường biển và đường hàng không từ tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Các tuyến quốc tế được kiểm tra kỹ lưỡng...

See more >>

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #95965 | 19-03-2024 14:20

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Daily 1 Days
Direct
174,125
₫/kg
₫823,114
Detail:
THC ₫1,741 / Kg
X-RAY ₫498 / Kg
AWB ₫199,000 / AWB
AMS ₫248,750 / AWB
Handling ₫373,125 / Shipment
₫997,239 31-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 97,595 Viewed

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82813 | 19-09-2023 16:34

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Busan (PUS)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Busan, South Korea (PUS)
Daily 1 Days
Direct
146,199
₫/kg
₫369,594
Detail:
THC ₫1,227 / Kg
X-RAY ₫417 / Kg
AWB ₫122,650 / AWB
AMS ₫245,300 / AWB
₫515,792 30-09-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 168,014 Viewed

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82812 | 19-09-2023 16:30

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Daily 1 Days
Direct
146,199
₫/kg
₫369,594
Detail:
THC ₫1,227 / Kg
X-RAY ₫417 / Kg
AWB ₫122,650 / AWB
AMS ₫245,300 / AWB
₫515,792 30-09-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 813 Viewed

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82811 | 19-09-2023 16:28

country

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Daily 1 Days
Direct
146,199
₫/kg
₫320,534
Detail:
THC ₫1,227 / Kg
X-RAY ₫417 / Kg
AWB ₫73,590 / AWB
AMS ₫245,300 / AWB
₫466,732 30-09-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 546 Viewed

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82809 | 19-09-2023 16:07

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫4,390,870
Detail:
THC ₫3,066,250 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫220,770 / Cont
₫735,900 ₫5,126,770 30-09-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,960,790
Detail:
THC ₫4,636,170 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫220,770 / Cont
₫1,471,800 ₫7,432,590 30-09-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫5,960,790
Detail:
THC ₫4,636,170 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫220,770 / Cont
₫1,471,800 ₫7,432,590 30-09-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,484 Viewed

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

20-02-2023 15:39

country
Estore Establishment Date : 20 Feb 2023