Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Contact person: Mr. Bruce Le

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Contact person: Mr. Bruce Le

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

HPH International Logistics cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao nhận cho cả đường biển và đường hàng không từ tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Các tuyến quốc tế được kiểm tra kỹ lưỡng...

See more >>
Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82809 | 19-09-2023 16:07

country

Shipping service | Shanghai - Ho Chi Minh | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫4,390,870
Detail:
THC ₫3,066,250 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫220,770 / Cont
₫735,900 ₫5,126,770 30-09-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,960,790
Detail:
THC ₫4,636,170 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫220,770 / Cont
₫1,471,800 ₫7,432,590 30-09-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫5,960,790
Detail:
THC ₫4,636,170 / Cont
BILL ₫1,103,850 / Cont
SEAL ₫220,770 / Cont
₫1,471,800 ₫7,432,590 30-09-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 3,493 Viewed