CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Contact person: Mr. Sang Nguyễn Thanh

Pos: P. Giám Đốc

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Contact person: Mr. Sang Nguyễn Thanh

Pos: P. Giám Đốc

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp về dịch vụ logistics cước tàu quốc tế, vận chuyển đường thủy, hàng không, đường bộ và thủ tục hải quan, với chi phí rẻ, nghiệp vụ cao

See more >>

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #96995 | 04-04-2024 10:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Cape Town
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cape Town, Western Cape, South Africa
20'GP Daily 40 Days
Transit
₫4,744,300
Detail:
THC ₫3,495,800 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫42,449,000 ₫47,193,300 14-04-2024
Hai Phong
Cape Town
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cape Town, Western Cape, South Africa
40'HQ Daily 40 Days
Transit
₫6,242,500
Detail:
THC ₫4,994,000 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫60,177,700 ₫66,420,200 14-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,143 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #96994 | 04-04-2024 10:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Durban
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
20'GP Daily 40 Days
Transit
₫4,744,300
Detail:
THC ₫3,495,800 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫42,449,000 ₫47,193,300 14-04-2024
Hai Phong
Durban
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
40'HQ Daily 40 Days
Transit
₫6,242,500
Detail:
THC ₫4,994,000 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫61,426,200 ₫67,668,700 14-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,064 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #96993 | 04-04-2024 10:07

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Dar-es-salaam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
20'GP Daily 40 Days
Transit
₫4,744,300
Detail:
THC ₫3,495,800 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫40,451,400 ₫45,195,700 14-04-2024
Hai Phong
Dar-es-salaam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
40'HQ Daily 40 Days
Transit
₫6,242,500
Detail:
THC ₫4,994,000 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫63,423,800 ₫69,666,300 14-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 32 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #96992 | 04-04-2024 10:05

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Brisbane
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Daily 25 Days
Transit
₫4,744,300
Detail:
THC ₫3,495,800 / Cont
BILL ₫998,800 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
₫9,488,600 ₫14,232,900 14-04-2024
Hai Phong
Brisbane
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
40'HQ Daily 25 Days
Transit
₫6,242,500
Detail:
THC ₫4,994,000 / Cont
BILL ₫998,800 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
₫16,979,600 ₫23,222,100 14-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 26 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #96991 | 04-04-2024 10:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Daily 25 Days
Transit
₫4,744,300
Detail:
THC ₫3,495,800 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫9,488,600 ₫14,232,900 14-04-2024
Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Daily 25 Days
Transit
₫6,242,500
Detail:
THC ₫4,994,000 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫16,979,600 ₫23,222,100 14-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 23 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #96990 | 04-04-2024 10:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Melbourne
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Daily 25 Days
Transit
₫4,744,300
Detail:
THC ₫3,495,800 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫9,488,600 ₫14,232,900 14-04-2024
Hai Phong
Melbourne
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Daily 25 Days
Transit
₫6,242,500
Detail:
THC ₫4,994,000 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫16,979,600 ₫23,222,100 14-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 27 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #95004 | 26-02-2024 08:36

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Laem Chabang
Ho Chi Minh
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Tue/ Thu/ Sat 3 Days
Direct
619,750
₫/cbm
0
Detail:
THC ₫0 / CBM
-
₫619,750 31-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 52,733 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #92477 | 09-01-2024 10:09

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Wed/ Fri 6 Days
Direct
₫6,132,500
Detail:
THC ₫3,188,900 / Cont
DO ₫981,200 / B/L
CIC ₫1,226,500 / Cont
CLN ₫367,950 / Cont
EMF ₫367,950 / Cont
₫2,453,000 ₫8,585,500 15-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,045 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #92252 | 03-01-2024 08:31

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Genoa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
40'HQ Wed/ Fri 37 Days
Transit
₫5,875,200
Detail:
THC ₫4,651,200 / Cont
BILL ₫979,200 / Cont
SEAL ₫244,800 / Cont
₫147,369,600 ₫153,244,800 14-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,967 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN VÀNG

Ref #92169 | 28-12-2023 15:08

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Riga
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riga, Latvia
20'GP Thu 35 Days
Transit
₫4,404,600
Detail:
THC ₫3,181,100 / Cont
BILL ₫978,800 / B/L
SEAL ₫244,700 / Cont
₫80,751,000 ₫85,155,600 15-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,231 Viewed