EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

See more >>
Origin: Cat Hai, Hai Phong, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫1,978,400/20GP
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 3 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 312 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫1,961,600/20GP
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 6 Days
ETD: Weekly
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 111 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Freight cost: ₫1,226,000/20GP
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 8 Days
ETD: Weekly
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. Phone: 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 103 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Freight cost: ₫1,226,000/20GP
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 8 Days
ETD: Weekly
Notes:
Noted: Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. Contact: 0933556347 Mr Adam
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 47 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫1,961,600/20GP
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 6 Days
ETD: Weekly
Notes:
Noted: Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. Contact: 0933556347 Mr Adam
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫1,961,600/20GP
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 6 Days
ETD: Weekly
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫1,961,600/20GP
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 6 Days
ETD: Weekly
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 49 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Vancouver, British Columbia, Canada
Freight cost: ₫27,347,265/20GP
Expiry date: 31-12-2023
T/T: 25 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 205 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫30,547,215/20GP
Expiry date: 31-12-2023
T/T: 23 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 368 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Freight cost: ₫0/20GP
Expiry date: 30-11-2023
T/T: 5 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 793 Viewed
 • Show