EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

See more >>

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16552 | 21-02-2024 09:03

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Busan, Busan, South Korea
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 6 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 699 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16551 | 21-02-2024 09:03

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 4 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 532 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16550 | 21-02-2024 09:01

country
Origin: Cat Hai, Hai Phong, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫1,978,400/ 20GP
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 3 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 318 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16549 | 21-02-2024 09:00

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Keelung, Taiwan
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 7 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 227 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #92447 | 08-01-2024 08:48

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Sun 2 Days
Direct
Freight cost included
₫367,800
Detail:
THC ₫147,120 / CBM
CFS ₫220,680 / CBM
-
₫367,800 29-02-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 922 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #92448 | 08-01-2024 08:50

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Mon 3 Days
Direct
Freight cost included
₫367,800
Detail:
THC ₫147,120 / CBM
CFS ₫220,680 / CBM
-
₫367,800 29-02-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,750 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16548 | 21-02-2024 08:59

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 3 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 122 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16547 | 21-02-2024 08:59

country
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Dakar, Senegal
Freight cost: ₫2,453,000/ CBM
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 37 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 110 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16536 | 19-02-2024 16:15

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 29-02-2024
T/T: 2 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 212 Viewed

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16535 | 19-02-2024 16:14

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫0/ CBM
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 3 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 128 Viewed