EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

See more >>
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Busan, Busan, South Korea
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 6 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 681 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Port Klang, Selangor, Malaysia
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 4 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 515 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Keelung, Taiwan
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 7 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 223 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 3 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 118 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Dakar, Senegal
Freight cost: ₫2,453,000/CBM
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 37 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 106 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 29-02-2024
T/T: 2 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 208 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 3 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 123 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Taichung, Taichung, Taiwan
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 30-01-2024
T/T: 4 Days
ETD: Weekly
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 199 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 29-02-2024
T/T: 3 Days
ETD: Weekly
Notes:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 281 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Dakar, Senegal
Freight cost: ₫2,453,000/CBM
Expiry date: 31-01-2024
T/T: 37 Days
ETD: Weekly
Notes:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 138 Viewed
 • Show