EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Contact person: Mr. Adam Phan

Pos: SALES

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Origin / Destination ETD Transit time Freight cost Origin cost Destination cost Total cost Valid till Booking
92447 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Sun 2 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫367,800
THC ₫147,120 / CBM
CFS ₫220,680 / CBM
-
₫367,800 29-02-2024
92448 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
Mon 3 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫367,800
THC ₫147,120 / CBM
CFS ₫220,680 / CBM
-
₫367,800 29-02-2024
92492 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Dakar
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dakar, Senegal
Mon 37 Days
₫2,453,000
/cbm
₫1,422,740
THC ₫147,180 / CBM
CFS ₫294,360 / CBM
Bill fee ₫613,250 / Set
Fuel surcharge ₫367,950 / CBM
-
₫3,875,740 31-01-2024
89803 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
Sat 7 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫854,700
THC ₫146,520 / CBM
CFS ₫219,780 / CBM
Fuel surcharge ₫488,400 / CBM
-
₫854,700 30-01-2024
89802 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
Sat 4 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫854,700
THC ₫146,520 / CBM
CFS ₫219,780 / CBM
Fuel surcharge ₫488,400 / CBM
-
₫854,700 30-01-2024
81734 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
Wed/ Sat 6 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫799,260
THC ₫145,320 / CBM
CFS ₫217,980 / CBM
Fuel surcharge ₫435,960 / CBM
-
₫799,260 30-11-2023
81735 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
Tue 4 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫799,260
THC ₫145,320 / CBM
CFS ₫217,980 / CBM
Fuel surcharge ₫435,960 / CBM
-
₫799,260 30-11-2023
81736 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
Mon 7 Days
₫484,400
/cbm
₫557,060
THC ₫145,320 / CBM
CFS ₫217,980 / CBM
Fuel surcharge ₫193,760 / CBM
-
₫1,041,460 30-11-2023
81737 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
Thu 28 Days
₫0
/cbm
Freight cost included
₫484,400
THC ₫145,320 / CBM
CFS ₫217,980 / CBM
Fuel surcharge ₫121,100 / CBM
-
₫484,400 30-11-2023
81738 Ho Chi Minh
> Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
Tue 30 Days
₫1,574,300
/cbm
₫1,332,100
THC ₫145,320 / CBM
AMS ₫847,700 / Set
Fuel surcharge ₫339,080 / CBM
-
₫2,906,400 30-11-2023
  • Show