ITI lnternational

ITI lnternational

Contact person: Mr. Kiên Đào

Pos: Sale Representative

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

ITI lnternational

Contact person: Mr. Kiên Đào

Pos: Sale Representative

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Introductions

ITI Group được thành lập năm 2014, có trụ sở chính đặt tai Đài Bắc đã và đang cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải trên toàn thế giới với chất lượng và hiệu quả cao. Nhận ra tiềm lực thư...

See more >>
  • Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • +847****** Show
  • https://www.itigroup.com.tw/

Info contact

  • Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • +847****** Show
  • https://www.itigroup.com.tw/