ITI lnternational

ITI lnternational

Contact person: Mr. Kiên Đào

Pos: Sale Representative

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

ITI lnternational

Contact person: Mr. Kiên Đào

Pos: Sale Representative

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Introductions

ITI Group được thành lập năm 2014, có trụ sở chính đặt tai Đài Bắc đã và đang cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải trên toàn thế giới với chất lượng và hiệu quả cao. Nhận ra tiềm lực thư...

See more >>
 • Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • +847****** Show
 • https://www.itigroup.com.tw/

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Shekou
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
CY / CY
Sun 2 Days
Direct
25,120
₫/cbm
₫828,960
Detail:
THC ₫200,960 / CBM
CFS ₫200,960 / CBM
Fuel surcharge ₫175,840 / CBM
GRI ₫251,200 / CBM
₫7,473,200
D/O ₫1,507,200 / Set
THC ₫213,520
CFS ₫678,240
Forklift ₫879,200
DOC ₫879,200 / Set
Custom Fee ₫2,135,200 / Set
Gate Charge ₫1,180,640 / Set
₫8,327,280 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 28,634 Viewed

ITI lnternational

Ref #94188 | 23-01-2024 08:39

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thu 7 Days
Direct
₫5,730,400
Detail:
D/o ₫913,900 / B/L
DTHC ₫2,964,000 / Cont
CIC ₫1,235,000 / Cont
handling fee ₫617,500 / B/L
₫6,669,000 ₫12,399,400 31-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,653 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Dinh Vu Port)
Tanjung Priok
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Tanjung Priok, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Tue/ Fri 9 Days
Direct
₫4,539,900
Detail:
THC ₫3,312,900 / Cont
BILL ₫981,600 / Cont
SEAL ₫245,400 / Cont
₫2,454,000 ₫6,993,900 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 198 Viewed

ITI lnternational

Ref #86648 | 31-10-2023 08:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Tue/ Sat 10 Days
Direct
₫3,333,150
Detail:
THC ₫3,333,150 / Cont
₫1,975,200 ₫5,308,350 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 131 Viewed

ITI lnternational

Ref #86373 | 25-10-2023 11:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Fri 6 Days
Direct
₫9,258,750
Detail:
D/O ₫1,111,050 / B/L
DTHC ₫4,814,550 / Cont
CIC ₫2,715,900 / Cont
Handling Charge ₫617,250 / B/L
₫7,530,450 ₫16,789,200 15-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,896 Viewed

ITI lnternational

Ref #86257 | 24-10-2023 08:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Kaohsiung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Wed/ Sun 2 Days
Direct
₫1,357,950
Detail:
BILL ₫1,111,050 / Cont
SEAL ₫246,900 / Cont
₫4,073,850 ₫5,431,800 15-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,114 Viewed

ITI lnternational

Ref #85830 | 13-10-2023 08:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Mon/ Thu 9 Days
Direct
₫5,537,250
Detail:
THC ₫3,322,350 / Cont
BILL ₫1,107,450 / B/L
SEAL ₫246,100 / Cont
Telex ₫861,350 / B/L
₫1,968,800 ₫7,506,050 31-10-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,452 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Tue/ Fri/ Sun 2 Days
Direct
₫5,654,550
Detail:
THC ₫2,704,350 / Cont
D/O ₫860,475 / B/L
Handling Fee ₫614,625 / B/L
CIC ₫1,229,250 / Cont
Cleaning Fee ₫245,850 / Cont
₫737,550 ₫6,392,100 31-10-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,861 Viewed

ITI lnternational

Ref #83881 | 04-10-2023 14:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Port Klang
Hai Phong
Port Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Sat/ Sun 5 Days
Direct
₫8,104,800
Detail:
D/O ₫982,400 / B/L
Handling Fee ₫736,800 / B/L
THC ₫3,192,800 / Cont
CIC ₫2,947,200 / Cont
Cleaning Fee ₫245,600 / Cont
₫1,473,600 ₫9,578,400 31-10-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,670 Viewed

ITI lnternational

Ref #83806 | 04-10-2023 10:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Qinzhou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Wed 2 Days
Direct
₫24,560
Detail:
THC ₫24,560 / Cont
₫5,894,400 ₫5,918,960 15-10-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,684 Viewed