ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Contact person: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Pos: Sale manager

Location: An Hai, Hai Phong, Vietnam

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Contact person: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Pos: Sale manager

Location: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Introductions

Hãng tàu chuyên tuyến châu Á , SING, PKL , HKG & các cảng Hàn Quốc

See more >>
 • RM415, 4thFl, TD Business Center, Lot 20 Le Hong Phong Road, Ngo Quyen ,Haiphong .,Email: ib1@aeline.com.vn / Skype: kyvanhaiphong /Zalo : 0913 042029
 • +840****** Show
 • https://phaata.com/100000000003704
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫47,864,800/40RF
Expiry date: 31-07-2024
T/T: 2 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
HÀNG LẠNH , LỢN SỮA , HOA QUẢ , Thủy sản
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 14 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Da Nang, Da Nang, Vietnam
Freight cost: ₫21,130,140/40HQ
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 8 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm Local charges ở DANANG .( CIC : 120/240 THC : Usd 120/180 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 24 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Da Nang, Da Nang, Vietnam
Freight cost: ₫9,674,040/20GP
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 8 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm Local charges ở DANANG .( CIC : 120 /240 THC : Usd 120/180 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 24 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Freight cost: ₫15,274,800/40HQ
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 5 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm Local charges ở HPH .(CIC : 120 /240 THC : Usd 120/180 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 15 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Freight cost: ₫7,637,400/20GP
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 5 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm Local charges ở HPH .(CIC : 120 /240 THC : Usd 120/180 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫15,783,960/40HQ
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 6 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm Local charges ở HOCHIMINH .(CIC : 120/240 THC : Usd 120/180 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫9,419,460/20GP
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 6 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm Local charges ở HOCHIMINH .(THC : Usd 120/180 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫2,545,800/40HQ
Expiry date: 31-07-2024
T/T: 2 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Tàu : HAI AN : USD 70/150 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) SINOTRANS : USD 60/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) JJS : USD 75/155 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) CK : USD 50/110 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) CMA : USD 50/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) HEUNG A : USD 50/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) YANGMING : USD 50/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges )
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 28 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Hong Kong, Hong Kong
Freight cost: ₫1,272,900/20GP
Expiry date: 31-07-2024
T/T: 2 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 31/7
Notes:
Tàu : HAI AN : USD 70/150 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) SINOTRANS : USD 60/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) JJS : USD 75/155 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) CK : USD 50/110 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) CMA : USD 50/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) HEUNG A : USD 50/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges ) YANGMING : USD 50/100 for 20’DC /40’HC ( ALL IN HPH local charges )
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 27 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
Freight cost: ₫19,357,200/40HQ
Expiry date: 15-07-2024
T/T: 6 Days
ETD: từ ngày 1/7 đến hết 15/7
Notes:
Giá trên chưa bao gồm LSS và Local charges ở HPH .( LSS : Usd 120/240 /THC : Usd 132/198 Bill Fee : usd 40 / Seal :usd 9 + VAT) số lượng nhiều có thể đàm phán giá
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 79 Viewed
 • Show