PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Contact person: Ms. Trinh Ngo

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Contact person: Ms. Trinh Ngo

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vận chuyển nội địa, xuất khẩu hàng hóa đường biển, xuất khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng ...

See more >>

Info contact

  • 4th Floor, HDTC Building, 36 Bui Thi Xuan St, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • +849****** Show
  • PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD