PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Contact person: Ms. Trinh Ngo

Pos: Sales Logistics

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Contact person: Ms. Trinh Ngo

Pos: Sales Logistics

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vận chuyển nội địa, xuất khẩu hàng hóa đường biển, xuất khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng ...

See more >>

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #99013 | 13-05-2024 09:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Daily 45 Days
Transit
₫7,765,605
Detail:
THC ₫5,601,420 / Cont
BILL ₫1,018,440 / B/L
SEAL ₫254,610 / Cont
TELEX (nếu có) ₫891,135 / B/L
₫132,397,200 ₫140,162,805 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 725 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98417 | 08-05-2024 11:24

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Kuantan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuantan, Pahang, Malaysia
40'HQ Daily 8 Days
Direct
₫7,765,605
Detail:
THC ₫5,601,420 / Cont
BILL ₫1,018,440 / B/L
SEAL ₫254,610 / Cont
TELEX (nếu có) ₫891,135 / B/L
₫5,092,200 ₫12,857,805 20-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,515 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98373 | 07-05-2024 16:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫6,516,992
Detail:
THC ₫3,563,980 / Cont
DO ₫1,018,280 / B/L
CIC ₫1,527,420 / Cont
EMC ₫203,656 / Cont
CCF ₫203,656 / Cont
₫4,327,690 ₫10,844,682 20-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,418 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98227 | 06-05-2024 09:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫2,036,640
Detail:
BILL ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX (nếu có) ₫763,740 / B/L
₫11,710,680 ₫13,747,320 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,241 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98221 | 06-05-2024 08:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'HQ Daily 15 Days
Direct
₫7,764,690
Detail:
THC ₫5,600,760 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX (nếu có) ₫891,030 / B/L
₫20,366,400 ₫28,131,090 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 73 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98064 | 03-05-2024 08:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫2,163,930
Detail:
BILL ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX (nếu có) ₫891,030 / B/L
₫2,036,640 ₫4,200,570 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,020 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98030 | 02-05-2024 14:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫2,163,930
Detail:
BILL ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX (nếu có) ₫891,030 / B/L
₫3,054,960 ₫5,218,890 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,103 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #98023 | 02-05-2024 13:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫10,692,360
Detail:
THC ₫5,600,760 / Cont
CIC ₫3,054,960 / Cont
DO ₫1,018,320 / B/L
emc ₫509,160 / Cont
ccf ₫509,160 / Cont
₫10,692,360 ₫21,384,720 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 126 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97999 | 02-05-2024 09:34

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫763,740
Detail:
TELEX (nếu có) ₫763,740 / B/L
₫1,272,900 ₫2,036,640 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 84 Viewed

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97948 | 26-04-2024 14:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'RF Daily 7 Days
Direct
₫8,273,850
Detail:
THC ₫6,109,920 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
TELEX (nếu có) ₫891,030 / B/L
₫21,130,140 ₫29,403,990 10-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,326 Viewed