BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Phượng Ngô

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. Phượng Ngô

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

TNHH Vận tải Bách Việt hoạt động được 18 năm. Với 5 chi nhánh được đặt lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Hoa kỳ cùng với sự hợp tác gần 150 ...

See more >>

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #97421 | 13-04-2024 09:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫9,694,300
Detail:
THC ₫4,784,200 / Cont
CIC ₫2,518,000 / Cont
CONT CLEANING ₫503,600 / Cont
D/O ₫1,007,200 / Cont
THỦ TỤC HẢI QUAN ₫881,300 / Cont
₫12,338,200 ₫22,032,500 22-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9,194 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #95923 | 19-03-2024 08:42

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dalian
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon/ Fri 14 Days
Transit
₫8,706,250
Detail:
THC ₫4,477,500 / Cont
CIC ₫2,487,500 / Cont
D/O ₫1,119,375 / B/L
CONT CLEANING ₫621,875 / Cont
₫10,447,500 ₫19,153,750 24-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,403 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #95373 | 11-03-2024 08:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫6,334,200
Detail:
THC ₫3,477,600 / Cont
CONT CLEANING ₫248,400 / Cont
CIC ₫1,242,000 / Cont
DOC ₫993,600 / Cont
EMC ₫372,600 / Cont
₫1,987,200 ₫8,321,400 17-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,226 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #95132 | 28-02-2024 08:52

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫8,573,250
Detail:
THC ₫4,473,000 / Cont
CONT CLEANING ₫497,000 / Cont
CIC ₫2,485,000 / Cont
D/O ₫1,118,250 / B/L
₫7,455,000 ₫16,028,250 02-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,931 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #95128 | 28-02-2024 08:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫5,591,250
Detail:
THC ₫2,982,000 / Cont
CONT CLEANING ₫248,500 / Cont
CIC ₫1,242,500 / Cont
D/O ₫1,118,250 / Cont
₫2,485,000 ₫8,076,250 02-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,460 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #94750 | 20-02-2024 10:24

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Mon/ Thu/ Sat 10 Days
Direct
₫7,163,000
Detail:
THC ₫2,840,500 / Cont
CIC ₫2,964,000 / Cont
CONT CLEANING ₫123,500 / Cont
EMC ₫247,000 / Cont
D/O ₫988,000 / B/L
₫7,410,000 ₫14,573,000 29-02-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,334 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #94147 | 22-01-2024 09:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫6,548,150
Detail:
CONT CLEANING ₫247,100 / Cont
CIC ₫1,235,500 / Cont
THC ₫2,965,200 / Cont
EMC ₫988,400 / Cont
DO ₫1,111,950 / B/L
₫2,471,000 ₫9,019,150 27-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,484 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

Ref #92028 | 25-12-2023 11:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dalian
Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 13 Days
Direct
₫5,390,000
Detail:
THC ₫2,940,000 / Cont
CIC ₫1,225,000 / Cont
CONT CLEAN ₫245,000 / Cont
D/O ₫980,000 / B/L
₫9,800,000 ₫15,190,000 07-01-2024
Dalian
Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 13 Days
Direct
₫8,330,000
Detail:
THC ₫4,410,000 / Cont
CIC ₫2,450,000 / Cont
CONT CLEAN ₫490,000 / Cont
D/O ₫980,000 / B/L
₫9,800,000 ₫18,130,000 07-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,305 Viewed

BACH VIET SHIPPING COMPANY LIMITED

16-12-2023 11:36

country
Estore Establishment Date : 16 Dec 2023