Au Freight Logistics

Au Freight Logistics

Contact person: Mr. Tam Nhat

Pos: sales executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Au Freight Logistics

Contact person: Mr. Tam Nhat

Pos: sales executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Au Freight Logisitcs là đơn vị vận chuyển hàng hóa chuyển tuyến Úc - Việt.

See more >>
  • L17-11, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://kqtrading.vn/

Info contact

  • L17-11, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://kqtrading.vn/